Brev til forbundet

Jeg sender nå følgende brev til forbundet:

Landslagenes resultater

Som jeg har meldt fra til forbundets ledelse flere ganger, er resultatoversikten for våre landslag ufullstendig og inneholder feil. Vi er kanskje ett av de forbundene som ikke har orden på dette.  Her er en redegjørelse fra meg om denne saken.

Forbundet har selvsagt hatt en viss oversikt over resulatene til landslagene. Disse ble lagt inn I en database. Da vi I sin tid byttet datasystem, klarte ikke firmaet som sto for omleggingen å overføre dataene fra vår database til det nye systemet.

Det ble imidlertid tatt utskrifter fra den gamle databasen. De bør nok befinne seg I forbundets lokaler, dersom ikke en av våre “ivrige” ryddere har kastet dem også. Den nærmeste personen til å vite noe om dette er Vigdis Rake Helgesen.

Det finnes regler rundt dette å rapportere inn resulatene, bl. a. skal reiseleder sende inn skjemaene snart etter tilbakekomsten. Dette må alltid følges opp av en i administrasjonen, siden laget ofte glemmer å gjøre det. Dette er viktig! Så lenge vi har alle kampskjemaene kan vi også lage en dsatabase.
Jeg måtte i  et par tilfeller kontakte volleyballforbund i andre land for å få kopier av kampskjemaene. Husk at når en landskamp er spilt, er skjemaet det eneste ssynlige beviset på hva som har skjedd.

Det er også klart at disse resultatene bør være lett tilgjengelige for media og andre interesserte. Ajourførte data bør like ute på internet.

Da vi laget den første database, la vi inn for lite informasjon. Vi la inn sted for kampen, tidspunkt, hva slags mesterskap kampen eventuelt ble spilt i , lagoppstillingen, og sluttresultatet med antall vunne og tapte sett. Dette er for lite. Derfor fikk jeg CupAssist til å lage et nytt databaseverktøy, noe de gjorde uten kostnader for forbundet. Dette er aldri tatt i bruk.

I perioden måtte forbundet søke hjelp hos den enkelte trener, særlig Ivar Bakken, for å kunne lage statistikker over antall landskamper den enkelte har spilt. På kvinnesiden har dette ikke vært like godt gjennomført.

Det finnes vedtatte regler for hva som defineres som en offisiell landskamp. Enkelte trenere har ikke brydd seg om disse reglene, slik at administrasjonen fikk mye arbeid å rydde opp. Vi fikk f. eks. inn kampskjemaer der en landskamp hadde et resultat som 5-0, fordi de hadde valgt å spille fem sett. Kampen hadde i tillegg gått mot en nasjon som ikke var medlem i FIVB.  Det kan kanskje være nyttig at alle landslagtrenere forholder seg til de reglene forbudsstyret har vedtatt og derfor får en utskrift av disse.

En  kortere tids ansatt skulle lage en korrekt oversikt. Der fant vi i ettertid resulater fra kamper mellom Norge og Normark. Det viste seg at det var spilt noen treningskamper mellom Norge og et sammensatt lag fra Norge og Danmark. Det var selvsagt ikke offisielle landskamper. I flere tilfeller dukket det også opp kampskjemaer der det i tillegg til den/de offsielle kampene, også lå ved skjemaer fra treningskamper.

Det er min mening at Norges Volleyballforbund bør ha en fullstendig og korrekte oversikt over alle landskamper Norge har spilt.

Når det gjelder det som bl. a. står i historieboka, har jeg et forslag til hvordan en oppfølging av dette bør være.

Bakgrunnen for dette er atter en gang hva som regnes som offisielle landskamper. Det ble sak på to styremøter, men endte med at f. eks. kamper spilt I Universiaden ikke skal regnes som vanlige landskamper. Bakgrunnen for det er naturligvis at dette er kamper som ikke spilt under FIVB og at en trener ikke kan velge blant alle landets spillere, for de må jo være studenter.
Derfor foreslår jeg at det lages resultatoversikter i to grupper, en for offisielle landskamper og en for andre kamper der en utgave av Norge har deltatt.
Dermed er det noen kamper som må fjernes fra lista som står i historieboka:

For herrenes vedkommende gjelder dette:
Alle kampene spilt under festivalen I Romaina 1953 (5).

For kvinnenes vedkommende gjelder dette:
Alle kampene spilt under festivalen I Romania 1953 (4).

(Av en eller annen gtrunn har en kamp mellom Norge og Finland fra Nordisk mesterskap I Esbjerg 1996 havnet aller først på statistikken).

Dermed skal også alle spillerne fra kampene I Romania 1953 (kommunistisk ungdomsfestival) miste det antall kamper de fikk der. (Her må en kontrollere en spiller spesielt, Egil Holter).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s